Bestuur & Vrijwilligers

 

De verantwoordelijkheid voor het wel en wee van Madjoe Breda ligt bij het bestuur. Dit bestuur bestaat uit de volgende personen:
Dhr Ton Hendriks Voorzitter
Dhr. Kees Kampschuur Secretaris
Mevr. Yvonne Grootings Penningmeester
Dhr. Max Heffelaar Coördinator algemene zaken/activiteiten
Daarnaast wordt het bestuur bijgestaan door de volgende vrijwilligers:
Mevr. Roos Tonkes (Coördinatrice Vrijwilligers)
Mevr. Dony van Haastrecht
Mevr. Bella Aveling
Mevr. Joan Lemmers
Dhr. Ed Willemsen
Dhr. Arthur Carli
Dhr. Don Berendsen