Evenementen

Madjoe Breda stelt zich tot doel het bieden van mogelijkheden tot het onderhouden van sociale contacten, het bewaren van de saamhorigheid en het behartigen van de belangen van de leden.

Dat doen wij door het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten, de masoek sadja’s die, doorgaans, worden gehouden op de eerste zondag van de maand in Woonzorgcentrum Raffy of Zaal Vianden in Breda. Daar kan men op een gezellige manier, in de vertrouwde Indische sfeer, elkaar ontmoeten met lekker eten, dansen, vooral ook bijpraten en geven wij informatie over maatschappelijke ontwikkelingen en de Indische cultuur.

 

 

 

De eerstvolgende Madjoe Sadja op 5 april 2020 is ten gevolge van het COVID-19 virus (Corona virus) geannuleerd.

 

 

 

 

Op onze bijeenkomsten zijn altijd de maatschappelijke werkers van de Basis, voorheen stichting Pelita, aanwezig. Zij kunnen worden aangesproken over (hulp bij) o.a. aanvragen en bezwaarschriften op het gebied van wet- en regelgeving voor oorlogsgetroffenen (WUV, WUBO en AOR (Algemene Oorlogsregelingen).

Daarnaast tracht Madjoe Breda de onderlinge band te versterken door bij leden op huisbezoek te gaan, langdurig zieke leden thuis te bezoeken, maar ook bij huwelijk, jubilea of overlijden belangstelling en/of medeleven te tonen.

 

 

In 2020 organiseert Madjoe Breda een busreis naar de van Heutsz-reünie. Dan wordt het 70-jarig jubileum gevierd.

 

 

 

 

 

Voor een bezoek aan de Tong Tong Fair 2020 wordt een busreis georganiseerd op 29 mei 2020. Meer informatie vindt u op de Nieuws pagina.

Drie keer per jaar geven we ons blad “Sapu Lidi” uit.