HET VERHAAL van de Indië veteraan bestaat niet

UIT CHECKPOINT 4-2018:

“Elk verhaal is op zijn eigen wijze uniek en heeft destijds jonge mannen gevormd voor het leven”

Voor het onderzoeksprogramma “Dekolonistatie, geweld en oorlog in Indonesië,1945 -1950 van het NIMH, NIOD en KITLV is het belangrijk om zo goed mogelijk in contact te komen en te blijven met getuigen. Daarom doen de projectmedewerkers van Getuigen & Lotgenoten een oproep om uw verhaal te delen door middel van een brief, dagboeken en/of fotomateriaal. Het gaat om alle ervaringen, ook die waarvan u denkt dat het niet bijzonder is. Als uw informatie is binnengekomen wordt er altijd contact met u opgenomen om te laten weten dat e.e.a. in goede orde is ontvangen, maar ook om aan te geven of we nog meer van u zouden willen horen. Dit is een goed moment om deze informatie met ons te delen. U kunt contact op nemen met Stephanie Welvaart via email (s.welvaart@niod.knaw.nl) of telefoon 020-5233892)

Op de internetpagina https://www.ind45-50.org/getuigen-tijdgenoten zijn voorproefjes te krijgen van wat er met de verhalen wordt gedaan.

 

Muziektheater voorstelling: WESTERLING, een broederstrijd

Als ECHTE MILITAIR BEN JE LOYAAL AAN JE COMMANDANT, ZORG JE VOOR RUST IN CHAOS EN VOLG JE ZONDER TWIJFEL ORDERS OP. ZELFS ALS HET OM JE EIGEN FAMILIE GAAT.

Maar wat als je op latere leeftijd begint te twijfelen aan je daden? Hoe ga je van trots en schuld – naar het accepteren van wie je was – tot wie je daadwerkelijk bent?

De muziektheatervoorstelling ‘Westerling’ vertelt over het leven van de Molukse ex-militair Mozes onder bevel van de Nederlandse Kapitein Raymond Westerling. Westerling was een van de meest omstreden figuren tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd tussen 1946 en 1948.

Tijdens de Politionele Acties in voormalig Nederlands-Indië werd Westerling van het ‘Regiment Speciale Troepen’ ingezet om rust en orde te brengen. Maar uiteindelijk schreef hij mee aan een pijnlijk wrede bladzijde uit onze koloniale geschiedenis.

REGISSEUR ANIS DE JONG: ‘Het concept voor de voorstelling kreeg vorm toen ik een oude machinefabriek op de voormalige scheepswerf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) in Vlissingen bezocht. Meer dan de helft van de Molukse militairen die in Zeeland woonden en het KNIL dienden ging na ontslag op die scheepswerf aan het werk.

Ik ben een 2e generatie Nederlandse Molukker. Geboren in 1952, in het voormalige concentratiekamp te Vught en opgegroeid in Oost-Souburg in Zeeland. Mijn vader was ook een ex-KNIL-militair. De onafhankelijkheidstrijd van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) werd in onze omgeving volop besproken, maar praten over de Politionele Acties, oftewel de Nederlands-Indonesische koloniale geschiedenis, was er niet bij.

Net als bij de internationale muziekvoorstelling ‘KRUIT!’ laten we in ‘WESTERLING, een broederstrijd’ vanuit verschillende persoonlijke perspectieven die vergeten gedeelde geschiedenis zien, horen en vooral voelen.’

Randprogramering: In het teken van de voorstellingen in het Arsenaaltheater te Vlissingen op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 juni is er een aanvullend randporgramma met o.a. lezingen, exposities en een jongeren discussieavond. In het wijkcentrum Stichting Mae-Uku (Prins Hendrikstraat 35a, 4388 KM Oost-Souburg) is een foto expositie te zien met beelden van Molukse vaders en opa’s als KNIL-militair.

 

 

Geen uitbetaling miljardenschuld aan Indische gemeenschap

Staat hoeft miljardenschuld Indische gemeenschap niet te betalen

Nabestaanden van tienduizenden ex-KNIL-militairen en ambtenaren uit Nederlands-Indië krijgen geen achterstallige salarissen van hun ouders uitbetaald. De Centrale Raad van Beroep bevestigt vandaag een eerdere uitspraak van de rechtbank.

Artikel in AD; Tonny van der Mee 11-01-18, 11:31 Laatste update: 11:35

Tijdens de Japanse bezetting (1942-1945) kregen 82.000 voormalige militairen en ambtenaren in de toenmalige Nederlandse kolonie geen salaris. Decennialang vochten ze voor uitbetaling van deze schuld van – omgerekend – 5,7 miljard euro.

Nederland heeft dit altijd geweigerd, omdat deze financiële verplichtingen zouden zijn overgedragen aan Indonesië. Dat blijkt niet te kloppen. Eind 2015 sloot het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) alsnog een overeenkomst met het Indisch Platform als ‘morele genoegdoening’. Rechthebbenden die op 15 augustus 2015 nog in leven waren, krijgen een eenmalige uitkering van 25.000 euro. Uiteindelijk gaat het om nog geen 600 personen.

Oneerlijk

Hij is in dienst geweest van Nederland, is gemarteld en heeft geleden. Ik heb het gevoel dat hij niet meetelt.

Nabestaanden gingen in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Liszy Jonkers, dochter van een KNIL-militair, vindt de willekeurig gekozen peildatum ‘oneerlijk’ en ‘discriminerend’. Ze wil morele en financiële erkenning voor haar vader. ,,Hij kan er niets aan doen dat hij al in 2004 overleed”, zei ze eerder. ,,Hij is in dienst geweest van Nederland, is gemarteld en heeft geleden. Ik heb het gevoel dat hij niet meetelt.”

Eerder oordeelde de rechtbank dat de voorwaarden van de regeling ‘niet onredelijk’ waren. De Centrale Raad van Beroep bevestigt dat vonnis. ,,Het betreft een regeling die niet gebaseerd is op een wet;;, zegt persrechter J. Zeijen. ,,Het is beleid dat voor sommigen gunstig is, en voor anderen niet.”

Kleine tik op de vingers

De Centrale Raad van Beroep geeft de rechtbank wel een kleine tik op de vingers. Zeijen: ,,Omdat het beleid is, moet de rechtbank terughoudend zijn in de beoordeling. De rechter kan niet op de stoel van de minister of wetgever gaan zitten en beoordelen of de voorwaarden redelijk zijn, maar moet alleen toetsen of de regeling consequent is uitgevoerd.”

Tegelijk met de zaak van Jonkers heeft de Centrale Raad van Beroep in drie andere gevallen van nabestaanden vandaag eenzelfde uitspraak gedaan. De nabestaanden hebben nu in Nederland geen mogelijkheid meer om te procederen. Ze kunnen nog wel naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stappen.

Jaarprogramma Madjoe 2018

Hierbij treft u het jaarprogramma 2018 van Madjoe voor wat betreft de maandelijkse bijeenkomsten, de Masoek Sadja’s:

2018 Maand locatie Muziek Intermezzo
7 januari Vianden Hadiah  
4 februari Raffy Edu Schalk  
4 maart Raffy Baudy en Ruben  
8 april Vianden Uniques  
6 mei Raffy VOLGT ZSM  
3 juni Vianden N-Twice  
22 juli Vianden Zomermatinee What’s A Name  
2 september Vianden Country 5F  
7 oktober Raffy Edu Schalk  
4 november Raffy N-Twice  
16 december Vianden The Henket Brothers  

 

Backpay uitkering verlengd!

‘Backpay-uitkering’ toch weer met zes maanden verlengd 

Ambtenaren en militairen uit Nederlands-Indië die na de Japanse bezetting hun salaris niet uitbetaald kregen, kunnen nog een halfjaar langer een schadeloosstelling van Nederland krijgen. Het kabinet wilde de eind dit jaar aflopende zogenoemde backpay-regeling eigenlijk niet verlengen, maar is gezwicht op aandringen van de Tweede Kamer.

Het vorige kabinet kwam de regeling in 2015 overeen met vertegenwoordigers van Indische gemeenschap, die jarenlang voor genoegdoening streed. Wie na de Tweede Wereldoorlog salaris of soldij was misgelopen kon aanspraak maken op 25.000 euro.

De backpay-kwestie heeft decennialang gespeeld. Na de Tweede Wereldoorlog was Nederland juridisch niet verplicht om de achterstallige salarissen uit te keren. Dit tot grote en blijvende onvrede in de Indische gemeenschap.

De regeling was bedoeld voor alleen het jaar 2016, maar werd al met een jaar verlengd. Vooral PVV-Kamerlid Fleur Agema bewoog afgelopen tijd hemel en aarde om gegadigden nog wat langer de tijd te geven, maar het kabinet voelde daar lang niets voor.

Evaluatie

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wees erop dat de laatste geslaagde aanvraag van januari dateert. Hij maakte uit het uitblijven van nieuwe aanvragen op dat er niemand meer in leven is die aanspraak kan maken op de vergoeding.

De Kamer riep hem echter op de regeling niet stop te zetten voor de Kamer die had kunnen evalueren. Daarom besloot Blokhuis dat rechthebbenden zich nog tot 1 juli kunnen melden. Voor die tijd moet de evaluatie zijn afgerond.

Agema is blij met het uitstel. Nu de Kamer “de evaluatie van de uitvoering van de regeling goed kan bestuderen, moet dat tot meer toekenningen leiden”, denkt ze.

‘Miljardenschuld aan Indische gemeenschap weggemoffeld’

‘Miljardenschuld aan Indische gemeenschap weggemoffeld’ uit het AD van 1 dec 2017.

Nederland moffelt een miljardenschuld aan de Indische gemeenschap weg. Dat stellen nabestaanden van voormalige KNIL-militairen en ambtenaren uit Nederlands-Indië. Gesteund door de Task Force Indisch Rechtsherstel strijden ze bij de rechter tegen de staat om uitbetaling van achterstallige salarissen tijdens de oorlog.

Tonny van der Mee 01-12-17, 05:00 Laatste update: 10:23

De kwestie draait om 82.000 voormalige militairen en ambtenaren in Nederlands-Indië. Tijdens de Japanse bezetting (1942-1945) hebben ze geen salaris noch pensioenopbouw gekregen. Over uitbetaling daarvan wordt al decennialang gesteggeld. Het ging destijds om 1,3 miljard gulden, zo’n 16.000 gulden per persoon. Inmiddels is de totale schuldenlast omgerekend naar nu zo’n 5,7 miljard euro, ofwel: 70.500 euro per persoon, exclusief rente.

Nederland weigert aansprakelijkheid. De staat beroept zich op een arrest van de Hoge Raad in 1956, waarin staat dat alle financiële verplichtingen zijn overgedragen aan Indonesië, de rechtsopvolger van Nederlands-Indië. Dat is bij de soevereiniteitsoverdracht in 1949 vastgelegd in een vermogensbalans.

Uit archiefonderzoek van onderzoeksjournalist Griselda Molemans blijkt dat dit nooit gebeurd is. Uitbetaling van de achterstallige salarissen, de ‘backpay’, ontbreekt op de vermogensbalans. ,,Indonesië kan helemaal niet aansprakelijk worden gesteld. In de onderhandelingen staat nergens dat die schuldverplichting is overgedragen’’, zegt Molemans. ,,En er staat letterlijk dat Indonesië alleen schulden hoeft over te nemen waar de republiek belang bij heeft. Daarmee heeft Nederland een vrijbrief gegeven om de achterstallige salarissen niet te betalen. Dat is de hoogste trede van bedrog.’’

Nederland heeft vrijbrief gegeven om achterstallige salarissen niet te betalen. Dat is hoogste trede van bedrog

Eind 2015 sloot toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) alsnog een akkoord met het Indisch Platform over een terugbetaalregeling. Alleen voormalige militairen en ambtenaren die op 15 augustus 2015 nog in leven waren – of hun erfgenamen als ze na die datum overleden – krijgen een eenmalige uitkering van 25.000 euro, een veel lager bedrag dan waar ze recht op hebben.

Tot nu toe hebben 577 rechthebbenden de uitkering gekregen. Dat heeft de Nederlandse staat ‘slechts’ 14,4 miljoen euro gekost. Dat is een schijntje bij de eigenlijke schuldlast van 5,7 miljard euro.

Nabestaanden van KNIL’ers en ambtenaren die vóór de peildatum overleden, haalden dit jaar bakzeil bij de rechter. Daarom stapten enkelen gisteren naar de Centrale Raad van Beroep, onder wie Liszy Jonkers (59), dochter van een ex-KNIL-militair. Haar vader diende tijdens de oorlog in het KNIL. Hij werd gevangengenomen, opgesloten in een Jappenkamp en verrichtte dwangarbeid aan de Birma-spoorlijn.

Jonkers vindt de peildatum ‘oneerlijk’ en ‘discriminerend’. Haar vader overleed op 1 oktober 2004. Bovendien is het in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: in gelijke gevallen moeten mensen gelijk behandeld worden.

Jonkers: ,,Voor mij is het een principekwestie. Ik wil morele en financiële erkenning voor mijn vader. Hij is in dienst geweest van Nederland, is gemarteld en heeft geleden. Ik heb het gevoel dat hij niet meetelt. Mijn vader kan er niets aan doen dat hij in 2004 overleed. De Nederlandse staat kan er wel wat aan doen dat ze deze mensen ruim 70 jaar heeft laten wachten.’’

Het ministerie zegt dat het een niet-wettelijke regeling heeft, waar geen juridische verplichtingen aan vastzitten. De regeling is getroffen als ‘morele genoegdoening’ en is ‘politiek en financieel het hoogst haalbare’, aldus de advocaten.

Nederland heeft 350 jaar gebruikgemaakt van de vruchten van het land en het zweet van de bevolking

Bovendien stellen ze dat de backpay-regeling niet moet worden gezien als een uitbetaling van achterstallige salarissen. Maar dat strookt niet met de brochure van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het uitvoerend orgaan, waarin expliciet staat dat de regeling daarvoor bedoeld is.

Volgens Hana van Ooijen, advocaat van Jonkers, wordt de schuldenlast door Nederland ‘weggemoffeld’. ,,Het is too little, too late. Het heeft lang op zich laten wachten en bereikt slechts een fractie van de groep rechthebbenden. Hoeveel betekenis heeft deze regeling?”

Nederland is het enige land ter wereld dat achterstallige salarissen over de oorlogsperiode nooit heeft uitbetaald. ,,Het is een beleid van afschuiven en doorschuiven’’, zegt voorzitter Sylvia Pessireron van de Task Force Indisch Rechtsherstel. ,,Nederland heeft 350 jaar gebruikgemaakt van de vruchten van het land en het zweet van de bevolking. Als dat land wordt bezet, schuift ze die verantwoordelijkheid voor haar onderdanen af.”

De rol van het Indisch Platform is dubieus. De organisatie is in het overleg geen officiële vertegenwoordiger van de Indische gemeenschap. Bovendien zijn veel lidorganisaties uit onvrede opgestapt. Molemans: ,,Het wordt verkocht als een daad van goede wil. Dat je het lef hebt om dit morele genoegdoening te noemen. Alsof het een genereus gebaar is. Het is gewoon een schuld van 5,7 miljard euro die betaald moet worden. Deze mensen hebben daar recht op.’’

Bron: Algemeen Dagblad 1 december 2017

Herdenking 15 augustus 2017 te Raffy

Elk jaar organiseert de Stichting Arjati de ’Indië-herdenking 15 augustus”  ter nagedachtenis aan alle mannen, vrouwen en kinderen die gestorven zijn ten gevolge van de Japanse bezetting en tijdens de Bersiapperiode in het toenmalige Nederlands-Indië.

De herdenking vond onder grote belangstelling plaats bij het Indië-monument in de tuin van het Woonzorgcentrum ’Raffy’.’ Het thema van de herdenking was :” Zoveel niet verteld”. Diverse sprekers waaronder de Burgemeester van Breda, Paul Debla, gaven inhoud aan dit thema.

Zojuist zijn de foto’s geplaatst van de herdenking op 15 augustus 2017. U vindt de foto’s op de pagina Kijken en Luisteren. De foto’s zijn gemaakt door dhr Andre van Velsen en door de dhr Walter Kessels van Stichting Arjati beschikbaar gesteld, namens onze leden; “Dank daarvoor!”

Wie wil vergeten moet eerst herinneren

Onlangs stond er een interessant artikel in de NRC over het koloniaal verleden wat door Nederland en Indonesie niet moet worden weggestopt. Het artikel is geschreven door de Indonesische kunstenaar Iswanto Hartono en is in zijn geheel geplaatst op de pagina Informatie, Zorg & Onderstuening

Uitkeringsregeling Backpay sluit 1 januari 2018

De Uitkeringsregeling Backpay is ingesteld op 24 december 2015 door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in overeenstemming met het Indisch Platform. Deze regeling gold aanvankelijk tot 1 januari 2017, maar is door de Staatssecretaris verlengd tot 1 januari 2018. Aanvragen voor deze regeling moeten uiterlijk 1 januari 2018 zijn ontvangen bij de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) van de Sociale Verzekeringsbank. Aanvragen die daarna worden ontvangen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Wie komen in aanmerking?

De Uitkeringsregeling Backpay is bedoeld als morele genoegdoening voor KNIL-militairen en ambtenaren in dienst van het Nederlands-Indisch Gouvernement, die op 15 augustus 2015 nog in leven waren en geen (volledig) salaris hebben ontvangen over de oorlogsjaren. Als de rechthebbende op of na 15 augustus 2015 is komen te overlijden, kan een aanvraag door de erfgenamen worden ingediend.

Uitzonderingen?

De Uitkeringsregeling Backpay voorziet in de mogelijkheid voor een toekenning op grond van een hardheidsbepaling. Deze hardheidsbepaling is bijvoorbeeld toegepast op personen met werkzaamheden die volledig of voor een groot deel werden gesubsidieerd door het Nederlands-Indisch Gouvernement. Hierbij kan gedacht worden aan onderwijzend personeel in het gesubsidieerde particulier onderwijs en aan verplegend personeel in een aantal gesubsidieerde particuliere ziekenhuizen. De hardheidsbepaling kan niet worden toegepast op personen die voor 15 augustus 2015 zijn overleden.

Wat wordt uitgekeerd?

De Backpay-uitkering bestaat uit een eenmalig belastingvrij bedrag van 25.000 euro. Dit bedrag is niet van invloed op een Nederlandse huur- of zorgtoeslag van de voormalige ambtenaar of militair en heeft geen gevolgen voor zijn of haar Wuv-, Wubo-, AOR- of Wiv-rechten. De afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen heeft inmiddels meer dan 5.100 personen onderzocht op een mogelijk recht op de Uitkeringsregeling Backpay. Tot en met juli 2017 is de Backpay-uitkering 577 keer toegekend, waaronder 137 toekenningen aan personen die in het buitenland wonen.

Hoe dient u een aanvraag in?

Een informatiefolder, een aanvraagformulier en informatie over het Backpay-beleid zijn beschikbaar op de website van de SVB of kunnen worden aangevraagd bij de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank, Postbus 9575, 2300 RB Leiden, tel: 071 – 535 68 88, e-mail: info.wvo@svb.nl.

Ook zijn de benodigde formulieren te vinden op de pagina informatie, zorg & ondersteuning van deze website.

CJ Kampschuur