Madjoe Breda

De oorsprong van Madjoe Breda

De stichting Madjoe Breda komt oorspronkelijk voort uit het Madjoe van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en de Vereniging van Indië-militairen. Madjoe werd in 1911 opgericht voor belangenbehartiging, saamhorigheid en kameraadschap. Hieraan werd invulling gegeven door middel van sociale en culturele activiteiten mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers. In het Maleis betekent madjoe “voorwaarts”.

Van 2000 tot 2015 werkte Madjoe Breda samen met en onder de paraplu van de stichting Pelita. Vanaf januari 2015 is Madjoe Breda zelfstandig.

Nu is Madjoe Breda een stichting voor iedereen die zich verbonden voelt met de geschiedenis, de cultuur en de gewoontes van Nederlands-Indië en Indonesië. Onze leden behoren tot alle generaties van repatrianten uit het voormalig Nederlands-Indië en allen die deze cultuur een warm hart toedragen.