Informatie folder en aanvraagformulier backpay

Deze week is het aanvraagformulier en de informatiefolder voor de Uitkeringsregeling Backpay ter beschikking gekomen voor diegene die geen ambtshalve toekenning of een bevestigingsbrief hebben ontvangen.

Voordat u het aanvraagformulier dient u de informatiefolder goed door te lezen of u inderdaad voldoet aan de gestelde criteria en dus voor de uitkering in aanmerking komt.

U vindt het aanvraagformulier en de informatiefolder op de pagina Informatie Zorg & Ondersteuning.

CJ Kampschuur 14 jan 2016

 

Video’s van de Molukken anno 2015

Door de heer R. Behr zijn een 4-tal video’s ter beschikking gesteld aan Madjoe Breda. Alle video’s zijn gemaakt in 2015 en betreffende volgende eilanden:

  • Het eiland Ambon o.a. met opnames van Waai en Liang
  • Het eiland Banda
  • Het eiland ceram ( noordelijke deel o.a Wai)
  • Het dorp Ema  op Ambon

U vindt de opnames onder Kijk en Luisterplezier: Video’s Indonesië

CJ kampschuur 12 jan 2016

Uitkeringsregeling BACKPAY

Op 24 december heeft de publicatie plaatsgevonden in de staatscourant nummer 47434 2015 van de uitkeringsregeling BACKPAY. De uitkeringsregeling treedt in werking vanaf 25 december 2015 en heeft een geldigheid tot tenminste 1 januari 2017.

De officiële publicatie, zoals opgenomen in de staatscourant vindt u op de pagina Informatie, Zorg en Ondersteuning