De Indische Kwestie (motie Flohr)

Op 11 januari 2017 is Peter Flohr uit Loon op Zand erin geslaagd om zijn motie over de ‘Indische kwestie’ op de agenda van het PvdA-congres te krijgen. Hij heeft de vereiste honderd steunbetuigingen vergaard.

,,Ik ben heel blij dat het is gelukt. Het congres komend weekend in Utrecht staat uiteraard in het teken van de verkiezingen, maar er was gelukkig ook ruimte voor enkele actuele moties”, zegt Flohr, naast PvdA-lid ook fractievoorzitter van Pro3 in de gemeenteraad van Loon op Zand.

Op de bijeenkomst van de PVDA op 14 en 15 januari 2017 is de motie aangenomen met een meerderheid van 62%.

De aangenomen motie treft u hier aan: https://peterflohr.files.wordpress.com/2017/01/pvda_actuele_motie2017small.pdf

Meer informatie over de Indische kwestie treft u aan via deze link: http://nos.nl/artikel/2146126-kabinet-we-moeten-in-de-spiegel-van-het-indie-verleden-durven-kijken.html

 

Backpay-regeling verlengd

De zogeheten backpay-regeling voor ambtenaren en militairen uit Nederlands-Indië die na de Japanse bezetting hun salaris niet uitbetaald kregen, wordt met een jaar verlengd tot 1 januari 2018. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS)  bekendgemaakt.

 Van Rijn en het Indisch Platform werden het vorig jaar eens over de financiële regeling voor de betrokkenen die zeventig jaar later nog in leven waren. Per persoon wordt 25.000 euro netto uitgekeerd. Aanvragen moesten uiterlijk op 1 januari 2017 zijn ingediend.

De verlenging moet vooral rechthebbenden die niet in Nederland wonen de gelegenheid geven nog een aanvraag in te dienen, aldus Van Rijn.

De salariskwestie heeft decennialang gespeeld. Na de Tweede Wereldoorlog achtte Nederland zich juridisch niet verplicht om de achterstallige salarissen uit te keren van de militairen en ambtenaren in dienst van Nederlands-Indië.

Dus mocht u mensen kennen die mogelijk in aanmerking komen, maar nog geen gebruik hebben gemaakt van deze regeling informeer hen!!! (Meer informatie over de backpay-regeling vindt u op de pagina Informatie en Zorg.