HET VERHAAL van de Indië veteraan bestaat niet

UIT CHECKPOINT 4-2018:

“Elk verhaal is op zijn eigen wijze uniek en heeft destijds jonge mannen gevormd voor het leven”

Voor het onderzoeksprogramma “Dekolonistatie, geweld en oorlog in Indonesië,1945 -1950 van het NIMH, NIOD en KITLV is het belangrijk om zo goed mogelijk in contact te komen en te blijven met getuigen. Daarom doen de projectmedewerkers van Getuigen & Lotgenoten een oproep om uw verhaal te delen door middel van een brief, dagboeken en/of fotomateriaal. Het gaat om alle ervaringen, ook die waarvan u denkt dat het niet bijzonder is. Als uw informatie is binnengekomen wordt er altijd contact met u opgenomen om te laten weten dat e.e.a. in goede orde is ontvangen, maar ook om aan te geven of we nog meer van u zouden willen horen. Dit is een goed moment om deze informatie met ons te delen. U kunt contact op nemen met Stephanie Welvaart via email (s.welvaart@niod.knaw.nl) of telefoon 020-5233892)

Op de internetpagina https://www.ind45-50.org/getuigen-tijdgenoten zijn voorproefjes te krijgen van wat er met de verhalen wordt gedaan.

 

Muziektheater voorstelling: WESTERLING, een broederstrijd

Als ECHTE MILITAIR BEN JE LOYAAL AAN JE COMMANDANT, ZORG JE VOOR RUST IN CHAOS EN VOLG JE ZONDER TWIJFEL ORDERS OP. ZELFS ALS HET OM JE EIGEN FAMILIE GAAT.

Maar wat als je op latere leeftijd begint te twijfelen aan je daden? Hoe ga je van trots en schuld – naar het accepteren van wie je was – tot wie je daadwerkelijk bent?

De muziektheatervoorstelling ‘Westerling’ vertelt over het leven van de Molukse ex-militair Mozes onder bevel van de Nederlandse Kapitein Raymond Westerling. Westerling was een van de meest omstreden figuren tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd tussen 1946 en 1948.

Tijdens de Politionele Acties in voormalig Nederlands-Indië werd Westerling van het ‘Regiment Speciale Troepen’ ingezet om rust en orde te brengen. Maar uiteindelijk schreef hij mee aan een pijnlijk wrede bladzijde uit onze koloniale geschiedenis.

REGISSEUR ANIS DE JONG: ‘Het concept voor de voorstelling kreeg vorm toen ik een oude machinefabriek op de voormalige scheepswerf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) in Vlissingen bezocht. Meer dan de helft van de Molukse militairen die in Zeeland woonden en het KNIL dienden ging na ontslag op die scheepswerf aan het werk.

Ik ben een 2e generatie Nederlandse Molukker. Geboren in 1952, in het voormalige concentratiekamp te Vught en opgegroeid in Oost-Souburg in Zeeland. Mijn vader was ook een ex-KNIL-militair. De onafhankelijkheidstrijd van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) werd in onze omgeving volop besproken, maar praten over de Politionele Acties, oftewel de Nederlands-Indonesische koloniale geschiedenis, was er niet bij.

Net als bij de internationale muziekvoorstelling ‘KRUIT!’ laten we in ‘WESTERLING, een broederstrijd’ vanuit verschillende persoonlijke perspectieven die vergeten gedeelde geschiedenis zien, horen en vooral voelen.’

Randprogramering: In het teken van de voorstellingen in het Arsenaaltheater te Vlissingen op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 juni is er een aanvullend randporgramma met o.a. lezingen, exposities en een jongeren discussieavond. In het wijkcentrum Stichting Mae-Uku (Prins Hendrikstraat 35a, 4388 KM Oost-Souburg) is een foto expositie te zien met beelden van Molukse vaders en opa’s als KNIL-militair.