Max Heffelaar 6 juni 1949 – 29 juni 2022

 

Helaas moeten wij meedelen dat ons bestuurslid Max Heffelaar op 29 juni 2022 is overleden. Wij zullen Max blijven herinneren om zijn verhalen zijn werkzaamheden voor Madjoe maar vooral als vriend. Wij wensen IIse, Mark en Ester heel veel sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur CJ Kampschuur

De Laatste MASOEK SADJA (24 April 2022)

Nu de corona beheersbaar lijkt te zijn en de betrokken maatregelen stapsgewijs worden afgebouwd, kunnen we onze laatste Masoek Sadja organiseren, Dit zal plaatsvinden op 24 april 2022 in de zaal Vianden. Met medewerking van Country F five, Makanan (catering), en onder voorbehoud line dancing.

Het entree is voor de leden gratis. Niet leden betalen een gereduceerd tarief van 3 euro.

G FLYER country 5F 124-04-2022 zaal vianden

 

Madjoe Breda ” In Liquidatie”

Geachte leden van Madjoe Breda

Helaas heeft het Bestuur van Madjoe Breda unaniem besloten om de organisatie op te heffen. Meerdere redenen liggen hieraan ten grondslag waardoor de levensvatbaarheid van Madjoe Breda niet langer haalbaar is.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de link van de door ons verstuurde brief aan de leden.

Brief opheffing Madjoe Breda

Er zal nog éénmaal een kumpulan worden georganiseerd op 27 november 2021 in de Zaal Vianden, onder voorbehoud van de COVID maatregelen. Wij hopen u dan nog te ontmoeten. Zodra de informatie over deze kumpulan bekend is zullen we deze met u delen.

Door de aangescherpte COVID maatregelen en het hoge aantal opnames in de ziekenhuis heeft het bestuur moeten besluiten om de geplande kumpulan op 27 november a.s. uit te stellen 

Namens het bestuur van Madjoe Breda

CJ Kampschuur, secretaris.

De Madjoe Sadja’s geannuleerd!

Naar aanleiding van de persconferentie van de Minister President en de Minister van Volksgezondheid van afgelopen maandag is besloten om de Madjoe Sadja’s niet door te laten gaan. Onze bijeenkomsten vallen in de groep van grotere evenementen. Daarbij komt dat het merendeel van de deelnemers zich bevindt  in een kwetsbare leeftijdsgroep. Wij hopen op uw begrip en op betere tijden.

Namens het bestuur,

Boek 10 jaar herdenken bij het Indië-monument te Breda

Met trots presenteert Stichting Arjati haar jubileumuitgave, 10 jaar herdenken bij het Indië-monument in Breda. Vele verhalen en gedichten zijn de afgelopen tien jaar tijdens de herdenking op 15 augustus bij het Indië-monument in Breda voorgedragen. Verhalen van hen die de oorlog hebben meegemaakt; verhalen over hoe de oorlog nog steeds een rol speelt in het leven van familie. In deze jubileumuitgave zijn toespraken en historische context, geschreven door Sammy van Lieshout, gebundeld om de voordrachten beter te kunnen begrijpen.

Enkele reacties:

Zelf heb ik lange tijd gedaan alsof dit verhaal mij niet aanging. Het is het verhaal van iemand anders. Bij de voorbereiding van vandaag kwam het besef dat het niet mijn eigen ervaring is, maar wel deel uitmaakt van mijn leven. Mijn ontdekking van gisteren zorgt ervoor dat ik steeds weer mijn best zal doen om het vandaag te begrijpen. Vooral het vandaag van hen die niet meer goed kunnen vertellen hoe gisteren was. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa

Pa had na deze reis zijn haatgevoelens en nachtmerries vaarwel kunnen zeggen. “Haat maakt mensen ziek”, was zijn overtuiging. “Wat in Japan was gebeurd kan ik niet vergeten, maar vergeven kan ik wel.” Ron Meijer

Na de capitulatie van Japan dacht mijn moeder dat het vrede werd. Ze vertelde het ons en beloofde dat we nooit meer narigheid zouden krijgen. De werkelijkheid was anders! Tine Meelhuysen

Het unieke en bijzondere boek kost 12,50 euro en u steunt gelijktijdig de activiteiten van de stichting Arjati (zie de pagina Informatie, zorg en ondersteuning op onze website). U kunt het boek op één van de volgende manier in uw bezit krijgen.

  1. Op afspraak/bestelling bij het Indisch Museum, Joseph Poelaertstraat 1, Breda. Stuur een mail aan indischmuseum@arjati.nl of bel/whatsapp met het secretariaat van het Indisch Museum 06-28546890 (Ellen van Nispen).
  2. Op afspraak/bestelling bij de receptie van Woonzorgcentrum Raffy, Bernard de Wildestraat 400 in Breda. Stuur een mail aan secretaris@arjati.nl of bel 076-5225150 en vraag naar Ida Renwarin.
  3. Per post. De kosten bedragen 12,50 euro plus 5,00 euro verzendkosten. Gelieve dit bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL82RABO0134668723 ten name van Stichting Arjati in Breda. Bij kenmerk: naam en verzendadres.
  4. Door vriend te worden van Stichting Arjati voor 25 euro per jaar. Als welkomstcadeau ontvang je ons jubileumboek. Stuur een mail aan vrienden@arjati.nl en je ontvangt van ons een aanmeldingsformulier.

Madjoe Sadja op 13 september a.s. gecanceld!

Door de aangepaste covid-19 maatregelen kan de Madjoe Sadja van 13 september 2020, welke plaats zou vinden in Zaal Vianden te Breda, niet doorgaan. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd wanneer en op welke wijze de Masoek Sadja’s weer plaats kunnen vinden. Excuus voor mogelijke overlast.

Namen het bestuur van Madjoe Sadja, C.J. Kampschuur

 

COVID-19 (Corona virus)

Ten gevolge van de besluiten van de regering en de adviezen van het RIVM is besloten om voorlopig de Madjoe Sadja’s te annuleren. Zodra de omstandigheden toelaten om deze weer te organiseren wordt u geïnformeerd. Wij vragen om uw begrip.

 

Herdenking KNIL

Op 10 juni 2020 vindt de herdenking plaats betreffende het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Madjoe organiseert hiervoor een busreis voor zijn leden. Er kunnen maximaal 54 personen mee. U kunt zicht opgeven bij Max Heffelaar. Meer informatie vindt u op de Evenementen pagina.

Tong Tong Fair 29 mei 2020

Ook dit jaar verzorgt Madjoe Breda een busreis voor onze leden op 29 mei 2020 naar de Tong Tong Fair op het Malieveld in Den Haag, mits er voldoende deelname is.

De minimale deelname is gesteld op 54 personen. De kosten bedragen 28 euro per persoon.

U kunt u aanmelden bij Max Heffelaar 0653551288.

Pas na ontvangst van uw betaling is uw aanmelding definitief.