Het Familie Album

Op deze pagina kunnen foto albums worden geplaatst van uw familie. Het is de bedoeling dat deze foto’s een weergave zijn vanaf Indonesie tot nu. Wel gelden de volgende beperkingen:

  • U moet lid zijn van Madjoe Breda.
  • U kunt maximaal 10 foto’s beschikbaar stellen.
  • De foto’s moeten wel scherp zijn en na te zijn ingescand een grootte hebben van minimaal 300 kb (liefst groter)
  • Er kunnen maximaal 5 albums worden gepubliceerd
  • De albums blijven maximaal 3 maanden op deze pagina staan. Daarna wordt het album verplaatst naar het archief. Na 1 jaar worden de albums verwijderd.

U kunt uw foto’s ook door ons laten inscannen. Natuurlijk worden de foto’s geretourneerd. Neem hiervoor contact op met ons via het contact formulier.