Backpay uitkering verlengd!

‘Backpay-uitkering’ toch weer met zes maanden verlengd 

Ambtenaren en militairen uit Nederlands-Indië die na de Japanse bezetting hun salaris niet uitbetaald kregen, kunnen nog een halfjaar langer een schadeloosstelling van Nederland krijgen. Het kabinet wilde de eind dit jaar aflopende zogenoemde backpay-regeling eigenlijk niet verlengen, maar is gezwicht op aandringen van de Tweede Kamer.

Het vorige kabinet kwam de regeling in 2015 overeen met vertegenwoordigers van Indische gemeenschap, die jarenlang voor genoegdoening streed. Wie na de Tweede Wereldoorlog salaris of soldij was misgelopen kon aanspraak maken op 25.000 euro.

De backpay-kwestie heeft decennialang gespeeld. Na de Tweede Wereldoorlog was Nederland juridisch niet verplicht om de achterstallige salarissen uit te keren. Dit tot grote en blijvende onvrede in de Indische gemeenschap.

De regeling was bedoeld voor alleen het jaar 2016, maar werd al met een jaar verlengd. Vooral PVV-Kamerlid Fleur Agema bewoog afgelopen tijd hemel en aarde om gegadigden nog wat langer de tijd te geven, maar het kabinet voelde daar lang niets voor.

Evaluatie

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wees erop dat de laatste geslaagde aanvraag van januari dateert. Hij maakte uit het uitblijven van nieuwe aanvragen op dat er niemand meer in leven is die aanspraak kan maken op de vergoeding.

De Kamer riep hem echter op de regeling niet stop te zetten voor de Kamer die had kunnen evalueren. Daarom besloot Blokhuis dat rechthebbenden zich nog tot 1 juli kunnen melden. Voor die tijd moet de evaluatie zijn afgerond.

Agema is blij met het uitstel. Nu de Kamer “de evaluatie van de uitvoering van de regeling goed kan bestuderen, moet dat tot meer toekenningen leiden”, denkt ze.