De Laatste MASOEK SADJA (24 April 2022)

Nu de corona beheersbaar lijkt te zijn en de betrokken maatregelen stapsgewijs worden afgebouwd, kunnen we onze laatste Masoek Sadja organiseren, Dit zal plaatsvinden op 24 april 2022 in de zaal Vianden. Met medewerking van Country F five, Makanan (catering), en onder voorbehoud line dancing.

Het entree is voor de leden gratis. Niet leden betalen een gereduceerd tarief van 3 euro.

G FLYER country 5F 124-04-2022 zaal vianden