Informatie folder en aanvraagformulier backpay

Deze week is het aanvraagformulier en de informatiefolder voor de Uitkeringsregeling Backpay ter beschikking gekomen voor diegene die geen ambtshalve toekenning of een bevestigingsbrief hebben ontvangen.

Voordat u het aanvraagformulier dient u de informatiefolder goed door te lezen of u inderdaad voldoet aan de gestelde criteria en dus voor de uitkering in aanmerking komt.

U vindt het aanvraagformulier en de informatiefolder op de pagina Informatie Zorg & Ondersteuning.

CJ Kampschuur 14 jan 2016