Madjoe Breda ” In Liquidatie”

Geachte leden van Madjoe Breda

Helaas heeft het Bestuur van Madjoe Breda unaniem besloten om de organisatie op te heffen. Meerdere redenen liggen hieraan ten grondslag waardoor de levensvatbaarheid van Madjoe Breda niet langer haalbaar is.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de link van de door ons verstuurde brief aan de leden.

Brief opheffing Madjoe Breda

Er zal nog éénmaal een kumpulan worden georganiseerd op 27 november 2021 in de Zaal Vianden, onder voorbehoud van de COVID maatregelen. Wij hopen u dan nog te ontmoeten. Zodra de informatie over deze kumpulan bekend is zullen we deze met u delen.

Door de aangescherpte COVID maatregelen en het hoge aantal opnames in de ziekenhuis heeft het bestuur moeten besluiten om de geplande kumpulan op 27 november a.s. uit te stellen 

Namens het bestuur van Madjoe Breda

CJ Kampschuur, secretaris.