Max Heffelaar 6 juni 1949 – 29 juni 2022

 

Helaas moeten wij meedelen dat ons bestuurslid Max Heffelaar op 29 juni 2022 is overleden. Wij zullen Max blijven herinneren om zijn verhalen zijn werkzaamheden voor Madjoe maar vooral als vriend. Wij wensen IIse, Mark en Ester heel veel sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur CJ Kampschuur