Petitie Traktaat van Wassenaar

Het Traktaat van Wassenaar is in 1966 ondertekend door de regeringen van Nederland en Indonesië. Doel: De Indonesische regering betaalt aan Nederland het bedrag van 689 miljoen gulden ter genoegdoening aan de Nederlandse staatburgers, die huis, have en goed in Indonesië moesten achterlaten ten tijde van de repatriëring tussen 1947 en 1965. De Nederlandse regering heeft dit echter nooit aan de rechthebbenden uitbetaald.

Al sinds enige tijd zijn verschillende Indische organisaties gezamenlijk bezig om dit onderwerp weer op de politieke agenda te krijgen, met als doel de afspraken volgens het Traktaat van Wassenaar ten uitvoer te leggen die leiden tot een bevredigde oplossing voor alle rechthebbenden.

Om dat te bereiken is er gezamenlijk een petitie opgesteld. Deze treft u aan door te klikken op de volgende link. U kunt vervolgens de petitie ondertekenen. Vergeet niet in de vervolgstap uw ondertekening van de petitie te bevestigen. Hiervoor krijgt u een email-bericht.

 Petitie Traktaat van Wassenaar 1966

Cj Kampschuur