Stichting Nusantara

Kort geleden werden wij gewezen op de stichting Nusantara. Deze stichting vervult als cultuurspecifieke zorginstelling sinds ruim 50 jaar een bovenregionale functie voor Molukse en Indisch Nederlandse ouderen. De Indische achtergrond en cultuur van haar cliënten legitimeert een toegesneden verpleeghuiskundige zorgaanpak. Hierin is niet alleen een affiniteit en een verbondenheid met de cultureel specifieke gewoonten en gebruiken van de doelgroep van belang. Ook is in de bejegening een gerichte sensitiviteit belangrijk voor het herkennen van de aanwezigheid van specifieke contextueel bepaalde factoren. Factoren die de zorgvraag van de bewoners inkleuren. Het gaat daarbij om de herkenning en een daarop toegesneden behandeling van veelal nog onbegrepen trauma’s. Deze trauma’s hebben onze bewoners opgelopen door de oorlogen in Indonesië in 1942 en 1962 en de (ongewenste) landverhuizing naar Nederland. De traumatische ervaringen van de ouderen die bij Nusantara in zorg komen, spelen veelal ook door in de daarop volgende generaties. Het betreft hier de generatie die niet als volwassene doch als kind de oorlogen en de landverhuizing meemaakte en niet in voormalig Nederlands Indië opgroeide, maar in Nederland in de Indische, Molukse en Surinaams-Javaanse thuiscultuur. Ook deze generatie(s) maken deel uit van de doelgroep van Nusantara. Meer informatie (en de www-link) treft u aan op de pagina zorg & ondersteuning.