Zoektocht naar rechthebbenden Birma-Thailandclaim

De stichting Task Force Indisch Rechtsherstel (TFIR) roept nabestaanden en familieleden op zich te melden als hun vader, opa, oom, broer, neef of ander familielid als dwangarbeider aan de Birmaspoorlijn heeft gewerkt.

Toen Nederland na de oorlog de spoorlijn aan Thailand verkocht was een deel van dat geld bedoeld als compensatie voor het werk dat krijgsgevangenen hadden verricht aan deze zogenaamde Dodenspoorlijn. Een bericht dat daarover in 1954 in diverse kranten verscheen is maar door een beperkt deel van de overlevenden en erfgenamen gezien.

De Taskforce probeert de ontbrekende namen zoveel mogelijk in kaart te brengen en onderzoekt in samenwerking met een advocaat of een groepsclaim kan worden ingediend.

Op de pagina zorg en ondersteuning vindt u de link naar de Task Force Indisch Rechtsherstel (TFIR).

(overgenomen uit Checkpoint nr 1-2016)

CJ Kampschuur